Saturday, June 3, 2017

Baka Bukas, Sana Bukas

Baka bukas, dumating ka na.
Baka bukas, ika'y kapiling ko na.
Baka bukas, ang simula nating dalawa.
Baka bukas, tayo'y magiging masaya.

Baka bukas, kamay ko'y iyong hahawakan.
Baka bukas, ako'y iyong hahagkan.
Baka bukas, ako'y di hihiwalayan.
Baka bukas, atin nang sisimulan.

Baka bukas, wala ng wakas.
Baka bukas, tatahakin ang landas.
Baka bukas, pagmamahala'y ipapamalas.
Baka bukas, sana bukas.

No comments:

Post a Comment